Izejvielas šķirošana un realizācija

SIA „Gofre Baltija” šķirošanas iecirknis ir projektēts un aprīkots ar rūpniecisko iekārtu, lai nodrošinātu šādu tehnoloģisko operāciju izpildi :

 

  • otrreizējo izejvielu (makulatūras, izlietotā kartona, papīra un polietilēna iepakojuma) svēršanu, pieņemšanu un iepirkšanu, 
  • savākto, pieņemto vai iepirkto materiālu sašķirošanu veidos un šķirās atbilstoši standarta un pārstrādes uzņēmumu prasībām,
  • sašķiroto materiālu sapresēšanu ķīpās,
  • ķīpās sapresēto materiālu iekraušanu dzelzceļa vai autotransportā izejvielas nosūtīšanai un pārdošanai pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumiem.

 

Otrreizējo izejvielu pirmspārdošanas sagatavošanā mūsu uzņēmums īpašu uzmanību pievērš materiāla kvalitātes atbilstībai standarta un sadarbības partneru prasībām, ka arī kontrolē darba drošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu. Par otrreizējo izejvielu un izlietotā iepakojuma apjomiem SIA „Gofre Baltija” sniedz informāciju uzņēmējsabiedrībai „Latvijas Zaļais Punkts”.

 

Mēs aicinām sadarboties pārstrādes uzņēmumus, lai kopīgi un ekonomiski izdevīgi risinātu biznesa jautājumus otrreizējo izejvielu apsaimniekošanā, dabas resursu un vides saglabāšanā !